Upadłość konsumencka na czym polega?

kto moze ogłosić upadłość konsumencką

Z upadłości konsumenckiej bez majątku korzystają osoby niewypłacalne – jest postępowanie sądowe. Są to przede wszystkim osoby, które nie posiadają odpowiednich środków na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych, takich jak kredyt gotówkowy, hipoteczny, a nawet kredyt konsolidacyjny, a także pożyczek w parabankach. Nie jest istotne, jak duże mamy długi, ani to, przez jaki czas zwlekaliśmy z ich spłatą. Jeśli interesuje Cię kwestia, jaką jest upadłość konsumencka konsekwencje takich działań to głównie oddłużenie klienta w formie umorzenia całości lub części zaległego zadłużenia lub spłata długu w późniejszym terminie. 

Upadłość konsumencka 2020 roku jest zupełnie inna niż we wcześniejszych latach. ponieważ jest to związane z nowelizacją, która reguluje kwestię ogłoszenia upadłości. Dowiemy się z niej, iż osoby, które prowadzą działalność gospodarczą będą traktowane w takim sam sposób jak osoby fizyczne. Co więcej organ sądowy nie oddali naszego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy zadłużony spowodował dług umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, co jest stanowczą nowością. Oznacza to, że nawet konsumenci, którzy z premedytacją unikali płacenia długów, mogą skorzystać z upadłości. 

Obowiązujące przepisy prawne mówią m.in. o tym, że przyczynę niewypłacalności sprawdza się dopiero wtedy, gdy konsument ogłosi upadłość. Jest to kolejny etap postępowania sądowego, podczas którego następuje ustalenie planu spłaty zadłużeń. Jeżeli chodzi  całkowite umorzenie długów, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy osoba zadłużona nie posiada majątku, więc jest trwale niezdolna do spłaty zobowiązań. Równie ważną kwestię będzie stanowić tu także niezdolność do podjęcia pracy zawodowej, która umożliwiłaby uregulowanie zaległości. Sąd może także warunkowo umorzyć długi. W tym przypadku zadłużony otrzyma 5-letni okres zawieszenia, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty długów. W takiej sytuacji niezbędne będzie uiszczenie zaległości w części lub w całości w ustalonym terminie. Przez 5 lat tego okresu osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, posiada obowiązek dostarczania corocznego sprawozdania odnośnie do sytuacji finansowej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek dotyczący upadłości konsumenckiej może złożyć osoba, która nie prowadzi działalności. Należy to zrobić dnia następnego po wyrejestrowaniu firmy z CEIDG. Dotyczy to działalności jednoosobowych. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć bez względu na to, czy wniosek o upadłość firmy został złożony w terminie.

Oprócz tego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej starać się może każda osoba, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Jest wpisana do rejestru dłużników, ale oczywiście nie musi być. Długi powinny być przeterminowane o 3 miesiące.

Upadłość konsumencka konsekwencje 

Czy w okresie, w którym działa syndyk można zaciągać pożyczki?

Od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli (tj. w okresie, w którym działa syndyk) będziesz mógł jedynie zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. kupno żywności, zapłata za media). Jednak nie będzie można zawierać umów pożyczek, które skutkowałyby zwiększeniem zadłużenia, w stopniu wpływającym na możliwość zaspokojenia Twoich dotychczasowych wierzycieli. Co ważniejsze, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej automatycznie zostaniesz wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Z tego powodu nie będzie Ci łatwo znaleźć bank, który udzieli Ci pożyczki.

Jak to się ma do pożyczki po ustaleniu planu spłaty?

Od chwili ustalenia planu spłaty do wydania postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty  i umorzeniu zobowiązań – jedynie wyjątkowo i to tylko za zgodą sądu upadłościowego będziesz mógł zawrzeć nową umowę pożyczki. W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli nie możesz bowiem dokonywać czynności, które mogłyby pogorszyć Twoją zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Natomiast zawarcie umowy pożyczki z pewnością tę zdolność pogorszy. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie (albo zatwierdzić dokonanie) czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty. Co to oznacza? Otóż oznacza to, że w wyjątkowych okolicznościach mógłbyś zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie danej umowy pożyczki.

Warto pamiętać, że  po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z automatu zostaniesz wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znalezienie banku, który udzieli ci pożyczki będzie trudne.

+ posts

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego.

Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego.

Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę.

Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Dodaj do zakładek Link.

O Paulina Gajewicz

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego. Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego. Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.