Upadłość konsumencka na czym polega?

Z upadłości konsumenckiej bez majątku korzystają osoby niewypłacalne – jest postępowanie sądowe. Są to przede wszystkim osoby, które nie posiadają odpowiednich środków na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych, takich jak kredyt gotówkowy, hipoteczny, a nawet kredyt konsolidacyjny, a także pożyczek w parabankach. Nie jest istotne, jak duże mamy długi, ani to,… Continue reading

Upadłość konsumencka – co to jest i na czym polega

Upadłość konsumencka na czym polega można dowiedzieć się z przepisów nowelizacji z dnia 24 marca 2020 roku.  Postępowanie upadłościowe jest to prowadzone przed sądem postępowanie cywilne, które ma doprowadzić do całkowitego oddłużenia upadłego oraz zaspokoić roszczenia wszystkich wierzycieli w jak najwyższym możliwym stopniu. Podczas postępowania upadłościowego likwidowany jest cały majątek… Continue reading