KANCELARIA ADWOKACKA Obsługa prawna firm i osób prywatnych

prawo-medyczne-katowice

Nasza Kancelaria Adwokacka katowice prowadzi pełne zaangażowania oraz nowoczesne standardy obsługi prawnej, które pozwalają zagwarantować naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz realne oszczędności ekonomiczne. Udzielamy wsparcia prawnego zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz oczekiwań klienta, pomoc ze strony naszych prawników może mieć różną formę. Oferujemy zarówno konsultacje i porady, jak i sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów i innych dokumentów, ale nie tylko. Adwokat reprezentuje również interesy

klienta podczas różnego rodzaju negocjacji, a także na każdym etapie postępowania przed sądami oraz organami administracji.

Współpraca z Klientem może odbywać się zarówno jednorazowo, jak i przy stałej obsłudze prawnej. Podjęcie wszelkich działań poprzedzone jest konsultacją z adwokatem. Natomiast po zapoznaniu się ze sprawą, jak i przedstawioną dokumentacją, prawnik wskaże możliwe rozwiązania sprawy oraz zaproponuje adekwatną do sytuacji formę pomocy.

Odpowiedzialny, a zarazem rzetelny adwokat zapewnia swoim Klientom nie tylko poufność i profesjonalizm, ale również w pełni indywidualne podejście do ich problemów. Dlatego też decydując się na współpracę z Kancelarią, należy przygotować się na pogłębioną rozmowę i mnogość pytań, które pozwolą na gruntowną analizę i wspólne ustalenie najlepszej strategii, dzięki której możliwe będzie, osiągniecie założonych celów.

Pomoc prawna dla firm i dla osób prywatnych

Kancelaria Prawna katowice, którą reprezentujemy współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Udzielamy wsparcia małym, średnim i dużym firmom. W zakres naszej pomocy wchodzi między innymi: rejestracja spółek, doradztwo podatkowe, pomoc w sukcesji i dziedziczeniu firm, a także w szczególnie palącej w ostatnim czasie kwestii wdrażania RODO. Oferujemy usługi na zasadzie stałej współpracy bądź pomocy doraźnej, np. w nagłych wypadkach.

Oferujemy również wsparcie naszego prawnika osobom prywatnym. Pomagamy w postępowaniach spadkowych, rozwodowych, o separację, o alimenty, itp. Udzielamy informacji dotyczących ochrony prawnej rodziny, ale też oferujemy pomoc prawną dla kierowców. Zajmujemy się sprawami Klientów, które regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, ale też inne akty i ustawy znajdujące w danym przypadku zastosowanie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.