Upadłość konsumencka – co to jest i na czym polega

na czym polega upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka na czym polega można dowiedzieć się z przepisów nowelizacji z dnia 24 marca 2020 roku. 

Postępowanie upadłościowe jest to prowadzone przed sądem postępowanie cywilne, które ma doprowadzić do całkowitego oddłużenia upadłego oraz zaspokoić roszczenia wszystkich wierzycieli w jak najwyższym możliwym stopniu. Podczas postępowania upadłościowego likwidowany jest cały majątek dłużnika (poza rzeczami niezbędnymi do życia), a po spieniężeniu jest on przekazywany na uregulowanie zaległości finansowych u wszystkich wierzycieli, zgodnie z kolejnością ich uprzywilejowania. W związku z tym, oznacza to bankructwo konsumenckie osoby fizycznej, ale pozwala zacząć nowe życie bez długów.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Czasami ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym wyjściem i zarazem ogromną ulgą, gdyż pozbywamy się w ten sposób dużego problemu. Jednak nie zawsze jest kolorowo, gdyż upadłość konsumencka konsekwencje potrafi nieść za sobą duże. 

Upadłość konsumencka na nowych zasadach sprawiła, że tylko nieliczni dłużnicy mogą liczyć na całkowite umorzenie zadłużenia, większość z nich będzie przez kolejne lata spłacać długi, co znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie. Poza tym, należy pilnować, aby nie dopuścić do utraty pracy. Osoby będące “bankrutem” nie mogą  po prostu zrezygnować z pracy, ponieważ grozi to restrykcjami ze strony sądu. Mogą dokonywać jedynie podstawowych zakupów, np. żywności czy środków chemicznych.

Jednak to co najbardziej odczuje taka osoba to brak możliwości swobodnego dysponowania swoim majątkiem, ponieważ zaraz po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pieczę nad nim przejmuje syndyk. W skład masy upadłościowej wchodzą nie tylko nieruchomości, ale również ruchomości, a więc wszystkie elementy majątku dłużnika. W tej materii powstała jednak jedna ważna zmiana – ochronie podlega część majątku dłużnika, która pochodzi ze sprzedaży mieszkania lub domu. W takiej sytuacji syndyk ma bowiem obowiązek wydzielić część pieniędzy, którą dłużnik może przeznaczyć na wynajem mieszkania przez okres 2 lat.

Mając na uwadze nieruchomości istotną kwestią jest hipoteka. W skład masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika, który podlega sprzedaży przez syndyka, wchodzi również nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Zaraz po sprzedaży tego mieszkania pieniądze zwracane są do banku, a jeśli po spłacie zobowiązania zostaną jeszcze dodatkowe środki, zostaną one rozdysponowane między pozostałych wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się również z:

  • unieważnieniem umów przeniesienia własności z dłużnika na członków rodziny, zawarte na 6 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości,
  • możliwością unieważnienia umów sprzedaży lub darowizny, które zostały zawarte na rok przed ogłoszeniem upadłości.

Upadły nie pozostaje jednak bez środków do życia. Ma dostęp do konta bankowego, jednak korzystanie z niego jest ograniczone – syndyk pozostawia do dyspozycji dłużnika niewielką sumę na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych jego samego i całej rodziny.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Po zapoznaniu się z definicją upadłości konsumenckiej, warto rozwiać wszelkie wątpliwości i zastanowić się nad tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką 2020

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej bezwzględnie odbywa się w sądzie, dlatego, aby móc skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest wniesienie odpowiedniej sprawy do sądu.

Wniosek dotyczący upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciela. Podczas drogi sądowej należy uzasadnić, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości, aby spłacać zaległe zobowiązania.

+ posts

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego.

Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego.

Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę.

Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Dodaj do zakładek Link.

O Paulina Gajewicz

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego. Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego. Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.